Nasza oferta

Tel. 513 946 946
O nas!
System TourGuide
WROCŁAW:
● Zabytki
● Atrakcje
● Noclegi
● Restauracje
● Wycieczki piesze:
- Na szybko 2h
- Dla wytrwalych 3,5h
- Dawny Breslau
- Hala Stulecia
- Gotyckim szlakiem
- Perly baroku
- Szlak fortyfikacji
- Droga skazańców
- Wroclaw nocą
- Tajemniczy Wrocław
- Cmentarz Żydowski
- Wroclawscy Żydzi
- Neogotycki Wroclaw
- Secesyjny Wroclaw
- Trzecia Rzesza
- Festung Breslau
- Ogrody Wrocławia
- Zabytki Odry
- Zabytki techniki
- Miasto 4 wyznań
- Szlakiem krasnali
- Nordic Walking
- Wrocław zmysłów
- Spacer z degustacją
- Okolice Wroclawia
● Przejażdżki:
- Zabytkowy tramwaj
- Samochód RETRO
- Autobus RETRO
- Autokar
- Meleksy
- Riksze
- Dorożki
● Rejsy statkiem:
- Gondola
- Statek do ZOO
- Parostatek
● Całodniowe:
- program 1 dzień
- program 2 dni
- program 3 dni
● Oferta dla dzieci
● Oferta dla szkól
● Oferta dla firm
● Coś dla seniorów
Zamów prezent!
Dodaj swój link!
Księga gości
Referencje
Statystyki
KONTAKTWycieczka po Wrocławiu Nr 8

 

„Drogą średniowiecznych skazańców po Wrocławiu” 2 godziny


OPIS: Zapraszamy na 2-godzinną wycieczkę po Wrocławiu szlakiem średniowiecznych skazańców. Spacer z przewodnikiem po Starym Mieście i mrożące krew w żyłach opowieści i legendy o dawnym Wrocławiu. Polecamy i  zapraszamy serdecznie, szczególnie po zmroku!

 

 

„Prowadzone w l. 1385 – 1895 kroniki Libri excessuum et signaturatarum, z których zachowały się najstarsze do XVI w., dają obraz dawnego wymiaru sprawiedliwości. Przykładowo: w l. 1456 – 1526 stracono we Wrocławiu 454 przestępców (najczęściej przez powieszenie lub ścięcie). Miasto zatrudniało własnego kata, który pełnił tę pogardzaną funkcję dziedzicznie. Dopiero dekret cesarza Karola VI  z 1731 r. umożliwił dzieciom kata w 3. pokoleniu wybór zawodów godnych czci.”

 

„Karę śmierci wymierzano publicznie w różny sposób w zależności od przewinienia: przez  powieszenie - za kradzież lub rozbój, ścięcie - za morderstwo lub gwałt, spalenie - za podpalenie, fałszowanie monet, bluźnierstwo, trucicielstwo i czary, ćwiartowanie -  za zamach na panującego, łamanie kołem - za zdradę, rozbój, morderstwo, zakopanie żywcem - za dzieciobójstwo” Relikty dawnego wymiaru sprawiedliwości odnajdziemy w przestrzeni miejskiej zabytkowej części Wrocławia”


Czas trwania:
Godzina rozpoczęcia:
Dzień tygodnia:
Rodzaj wycieczki:
Miejsce spotkania:
Miejsce zakończenia:

▪ 2 godz.
▪ do uzgodnienia (8.00 - 17.00)
▪ codziennie
▪ wycieczka piesza z przewodnikiem
▪ Rynek, Piwnica Świdnicka, wejście
▪ Rynek, Piwnica Świdnicka, wejście

 


Na życzenie odbiór  grupy z hotelu w obrębie Starego Miasta. 


    Inne możliwości spotkania z przewodnikiem:

1. Opera Wrocławska, ul. Świdnicka, wejście główne. (za operą znajduje się
    parking strzeżony dla autobusów i samochodów)

2. Panorama Racławicka, ul. Purkyniego, wejście główne. (przy Panoramie
    znajduje się parking strzeżony dla autobusów i samochodów)

 

 

Trasa wycieczki Nr 008

    Spotkanie z przewodnikiem

1. Rynek

2. Pręgierz z 1492

    „Z figurką kata, trzymającego atrybuty swojej funkcji: rózgę oraz miecz, jako symbol, że
    miasto posiadało prawo do sądownictwa wyższego, obejmującego prawo do
    wydawania wyroków śmierci (ius gladii).Przed pręgierzem wymierzano karę chłosty
    złodziejom, sutenerom i nierządnicom i fałszerzom oraz piętnowano ich, poprzez
    wypalanie znaków rozpalonym narzędziem, obcinanie rąk, uszu, nosa i włosów. Było to
    także miejsce palenia nieprawomyślnych pism politycznych i religijnych.” Ciąg dalszy
    historii podczas wycieczki z przewodnikiem!
3. Ratusz Wrocławski. Dawne główne wejście do Ratusza poprzez 
   Salę Wójtowską

    „Miejsce posiedzeń sądu, który składał się z wójta jako przewodniczącego i
    11 ławników. Widoczne stąd wieże kościoła św. Marii Magdaleny. Tu znajdował się
    ważący ponad 7 ton odlany w 1386 r. przez M. Wilda dzwon Biednych Grzeszników
    zwany też Dzwonem Skazańców.” 
    Ciąg dalszy historii podczas wycieczki z przewodnikiem!

    Legenda „O dzwonie Grzesznika”

    Możliwe zwiedzanie Ratusza Miejskiego
    WWW: [http://www.mmw.pl/muzeum/sztuki-mieszczanskiej.php]
4. Rynek 19 – Kamienica „Pod Starą Szubienicą”

    „Miejsce straceń przed przeniesieniem szubienicy poza mury miasta.”
    Ciąg dalszy historii podczas wycieczki z przewodnikiem!

5. Przejście św. Doroty

    „Służyło do przeprowadzania skazańców na plac straceń poza murami miasta.”
    Ciąg dalszy historii podczas wycieczki z przewodnikiem!

6. Błazeńska klatka,  czyli „Klatka dla szczygłów”

    „Rodzaj średniowiecznego aresztu i izby wytrzeźwień w formie 8-bocznej klatki,
    nakrytej hełmowym daszkiem z żelaza  i miedzi. Wystawiano tu na widok publiczny
    pijaków, awanturników, osobników zakłócających ciszę nocną itp.”
    Ciąg dalszy historii podczas wycieczki z przewodnikiem!

7. Więzienie miejskie, budynek średniowieczny

    „Początkowo znajdowało się w piwnicznej części ratusza. Przeznaczone było dla 
    więźniów niższego stanu oraz skazanych na śmierć, których stąd prowadzono na 
    egzekucje. Obecnie to budynek ceglany z wewnętrznym dziedzińcem, gdzie dawniej 
    znajdowały się dyby.”
    Ciąg dalszy historii podczas wycieczki z przewodnikiem!

8. Strona Wagi (zachodnia pierzeja Rynku)

    „Miejsce organizacji turniejów rycerskich. Tu podczas turnieju, zorganizowanego 
    w r. 1511 z okazji przyjazdu do miasta  Władysława II Jagiellończyka, króla Czech, 
    rozegrała się tragedia z udziałem rycerza Jakuba von Salza”
    Ciąg dalszy historii podczas wycieczki z przewodnikiem!

9. Plac Solny

    „Miejsce, gdzie w 1453 r. spalono na stosie wrocławskich Żydów pomówionych o 
    zbezczeszczenie hostii przez jednego z nich w kościele w Długołęce. 
    Ciąg dalszy historii podczas wycieczki z przewodnikiem!

10. Przejście Garncarskie

     „W 1491 r.  psotny syn pewnego radnego podpalił słomę, na której wystawiono na 
      sprzedaż naczynia gliniane, czym naraził miasto na pożar” 
      Ciąg dalszy historii podczas wycieczki z przewodnikiem!

11. Plac przed kościołem św. Elżbiety

     „Miejsce dawnego cmentarza przykościelnego. Pod płytami ścieżki, prowadzącej od 
      bramki między kamieniczkami Jaś i Małgosia, pochowano 29 plebejskich buntowników
      straconych publicznie w r. 1420 r. przez ośmiu katów.
      Ciąg dalszy historii podczas wycieczki z przewodnikiem!
      Mozliwe wejscie na platformę widokową koscioła św. Elżbiety!
      - najwyższy punkt widokowy Wrocławia!
      - kilkaset kamiennych stopni, ok 5 min. na szczyt.

12. Południowa fasada kościoła św. Elżbiety

      Nagrobek  Hansa Rindfleischa

     „Bogaty kupiec i szanowany patrycjusz miejski Hans Tybisz. W Płocku, gdzie zatrzymał
      się w podróży handlowej, zmuszono go do wystąpienia w roli kata i wykonania kary
      śmierci na rabusiu, który pozabijał jego służących i obrabował go. 
      Ciąg dalszy historii podczas wycieczki z przewodnikiem!
13. Jatki Miejskie, Pomnik Zwierząt Rzeznych
      Historia wrocławskich rzeżników!
14.
Zakończenie wycieczki

 

* Poniżej zdjęcia z wycieczki Nr 008

* Wycieczka przygotowana na podstawie materiału ze str. WWW: [http://www.rekreacja.wroc.pl/artykul.php5?id=753&page=1]

 


Uwagi do wycieczki Nr 008

1. Po wstępnej rezerwacji wycieczki przesyłamy program szczegółowy wycieczki
    zawierający zdjęcia kolorowe z trasy, ceny biletów wstępu i kosztorys dla grupy.
    (Plik w formacie PDF)

2. Na życzenie udostępniamy nowoczesny system nagłośnienia TourGuide 2020 D firmy
    Sennheiser. (oferta dla grup do 35 osób) Cena wypożyczenia systemu = 99 PLN/grupę.
    System umożliwia bezprzewodowy odsłuch wszystkiego co mówi przewodnik
    w zasięgu do 100 metrów. Więcej informacji o systemie na stronie WWW: 
    http://Naglosnienie-przenosne.pl.tl

3. Na życzenie połączenie wycieczki Nr 008 z rejsem statkiem, przejażdżką meleksem
    lub rikszą i tramwajem zabytkowym.
4. Na życzenie poszerzenie wycieczki Nr 008 o zwiedzanie Panoramy Racławickiej!

5. Na życzenie rezerwacja obiadu dla grupy w nowoczesnej stołówce studenckiej na
    wrocławskiem Rynku z widokiem na Uniwersytet. (Ceny od 17 PLN/os.)

6. Zniżka dla szkół na usługę przewodnicka 10%!
7. Na życzenie zakup upominku z Wrocławia:
    Sklep internetowy: Wrocławskie Pamiątki
    Sklep internetowy: www.ViaNova.pl 
    Sklep internetowy: Soovenirs
    Sklep internetowy: Orfin


 

Cena wycieczki Nr 008
● Usługa przewodnicka w j. polskim                                  = 229 PLN/grupę

● Usługa przewodnicka w j. obcym                                     = 289 PLN/grupę

● Wypożyczenie systemu TourGuide  2020-D                   = 249 PLN/grupę

 


Cena biletów wstępu na trasie wycieczki Nr 008

● Muzeum Miejskie w Ratuszu                                              = 7-10 PLN/os.
● Wejście na wieże kościoła św. Elżbiety                            =
5 PLN/os.

 

 
Zdjęcia z wycieczki Nr 008


Foto: Wrocław, wykonanie kary, zbiory prywatneFoto: Rynek we Wrocławiu, Ratusz, zbiory prywatneFoto: Rynek we Wrocławiu, Ratusz, Pregierz, zbiory prywatneFoto: Rynek we Wrocławiu, Ratusz, Piwnica Świdnicka, zbiory prywatneFoto: Bazylika św. Elżbiety, zbiory prywatneFoto: Jatki Miejskie, zbiory prywatneFoto: Rynek, przejście św. Doroty, Pregierz, zbiory prywatneFoto: Rynek we Wrocławiu, Ratusz, zbiory prywatneFoto: Rynek we Wrocławiu, Ratusz, zbiory prywatneFoto: Rynek we Wrocławiu, Ratusz, zbiory prywatneFoto: Dawne więzienie, zbiory prywatneFoto: Plac Solny, zbiory prywatne

 

Forma płatności za wycieczkę
[przelew na konto bankowe, zaliczka, opłata gotówką u przewodnika]

 

 

Rachunek za usługę przewodnicką
[wysyłka Pocztą Polską / do odebrania u przewodnika]

 

 

Noclegi we Wrocławiu
[
ponad 100 hoteli, hosteli i schronisk młodzieżowych!]

 

 

Restauracje we Wrocławiu
[
ponad 200 restauracji!]

 

 


Juz dziś zamów wycieczkę Nr 008


"Drogą średniowiecznych skazańców po Wrocławiu"

Cena od 229 PLN/grupę!
[Formularz rezerwacji]

 W zamówieniu prosimy podać telefon kontaktowy do kierownika grupy, adres do wystawienia rachunku, ilość uczestników, wiek uczestników. Czekamy także na potwierdzenie godziny rozpoczęcia i zakończenia wycieczki. Po otrzymaniu wszystkich informacji prześlemy wstępne potwierdzenie wycieczki i program szczegółowy w pliku PDF.

 


Tel. 513 946 946

 Zapraszamy na wycieczki z naszymi przewodnikami!
Duże poczucie humoru i fachowa wiedza!
Zapraszamy serdecznie!

 

 

Zapraszamy także na wycieczki po Dolnym Śląsku!!!

http://Wycieczki-po-Dolnym-Slasku.pl.tl

 
Stronę odwiedziło już 339645 odwiedzający (701824 wejścia)
***INFORMACJA***

"Najlepszy podmiot turystyczny Dolnego Śląska w roku 2008" WroclawCityTour.pl laureatem konkursu ************************** "Najlepsze Dolnośląskie 2008" ************************** Dolnośl. Organizacji Turystycznej DOT i Gazety Wrocławskiej Polska The Times. ************************** ZAUFAJ NAM I TY! ...i już dziś zamów sympatycznego przewodnika po Wrocławiu! ************************** W ofercie spacery piesze po mieście, przejazdy autokarem, przejażdżki zabytkowym tramwajem, rejsy statkiem, parostatkiem i gondolą po Odrze. ************************** Kompleksowo zorganizujemy cały pobyt. Zamówimy bilety wstępu, zarezerwujemy obiad i nocleg w hotelu, hostelu lub pensjonacie. ************************** Nasi przewodnicy to sprawdzona i doświadczona kadra, rzetelni i z poczuciem humoru. ************************** Oprowadzamy turystów z całego świata w języku polskim i we wszystkich językach europejskich: ************************** między innymi w j. angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, niderlandzkim, czeskim, szwedzkim i wielu innych **************************

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja